Hem     Om oss     Kontakt
 
pic2

Om oss
Tjänster
Referenser

Föreläsningar

Talang/prestationsutveckling

Föreläsningarna handlar om grundbegrepp, verktyg, metoder och förhållningssätt där du som idrottare, ditt lag, utvecklingsteam, landslag eller företagsgrupp hittar en så optimal utveckling som möjligt. Föreläsningarna anpassas efter dina behov. Talangbyrån har under flertalet år arbetat med ungas utveckling, bland annat som projektansvarig för Svenska Ridsportförbundets satsning "Talang till topp" och därigenom verksamhet kring talangutveckling inom ridsporten. Läs mer om projektet och det material som vi tillsammans med Jessica Bergström Ortiz skrivit. Här kan du beställa materialet.

Ur innehållet:
Vi resonerar kring och utvecklar idrottsliga grundbegrepp, jobbar med din motivation, bygger vidare på din självkänsla, och arbetar med förbättringar i ditt självförtroende och utvecklar målbilder.

"Johans delaktighet i vår satsning på Team Agria har verkligen betytt allt. Om vi inte hade haft hans värdefulla hjälp med att arbeta med personlig utveckling för ryttarna, hade satsningen kunnat stannat vid att branda upp ryttarna med Agriaprodukter och inte mer. Jag som har följt ryttarna sedan starten har sett hur de allihop har genomgått stora personliga förändringar."

Suzanne Burden, fd kommunikationsansvarig Agria Djurförsäkring, presschef Länsförsäkringar Stockholm


Johan Fyrberg

Ledarskap/coach utbildning

Föreläsningarna har sin utgångspunkt i din roll som ledare och coach inom idrotten. Vi sätter din komplexa men samtidigt viktiga roll i ett sammanhang. Talangbyrån har varit anlitade som föreläsare inom ämnet ledarskap av Svenska Ridsportförbundet inom både ledar- och tränarutbildningarna, även flertalet år har vi varit lärare i ämnet inom de nationella utbildningsprogrammen som sätts upp på ridsportens riksanläggningar – bland annat på Strömsholm. Talangbyrån har även under 2008 och 2009 ansvarat för Svenska Ridsportförbundet och ATG:s gemensamma satsning på att utbilda lagledare, läs mer ur SvRF verksamhetsberättelse 2008

Vi har även haft flertalet uppdrag inom olika affärsutvecklings- företagsprogram inom området ledarskap, bla inom ridsportens affärsskola.

Ur innehållet:

Vi sätter din roll i just ditt idrottsliga sammanhang, vi utvecklar de aktivas förväntningar och behov. Vi resonerar kring applicerbara verktyg, modeller och strategier för att utveckla ditt ledarskap.

"Johan är lika med kvalitet. Allt han gör är mycket professionellt och seriöst. Efter att ha jobbat med Johan i flera år vet jag att han är en etablerad och kunnig ledarutvecklare som ser sammanhang såväl som detaljer, skapar driv och inger förtroende. Jag engagerar Johan regelbundet som föreläsare i fortbildningen av våra lärare. Nu har vi dessutom rekryterat honom att ingå i vårt branschråd för utvecklingen av våra utbildningar."

Ebba Schenholm, Realgymnasiet, staben Lärande AB

 • Läs mer...
 • ATG satsar på lagsporten

  Det är roligt att rida i lag. Och med rätt känsla och trygghet i teamet kan laget ge både nya perspektiv och lyfta ryttare mot oanade höjder. ATG:s lagledarsatsning, som tog fart under 2008, vill inspirera fler att hitta glädjen i lagtävlan.

  Men vad krävs egentligen för att leda ett lag? Hur får man alla Men vad krävs egentligen för att leda ett lag? Hur får man alla att jobba åt samma håll och hur skapar man laganda i en individuell sport som ridning? För att ta reda på detta samlades över 200 lagledare vid fyra kortkurser i början av året för att lära av Ridsportförbundets "lagbyggare" Johan Fyrberg och tre verkliga laglirare: damkronornas Danjiela Rundqvist och damfotbollens Hanna Marklund och Carolin Jönsson.

  Idén till en lagledarkursen föddes ur projektet "Talang till topp" där det konstaterades att Ridsportförbundet utbildar tränare och ledare på olika nivåer men att det saknades en sammanhållen utbildning för lagledare på klubbnivå. Det är viktigt att de eldsjälar och i många fall föräldrar, som rycker in som lagledare rustas rätt för att kunna sin satsning och ta hand om barn, ungdomar och vuxna lagtävlare, men också föräldrar.

  Svenska Ridsportförbundets lagledarkurs i samarbete med ATG syftar till att inspirera lagledare på olika nivåer i sin roll som ledare och servera bra och enkla "lagledarverktyg" att använda till vardags och under tävling. Tanken är också att inspirera fler klubbar att använda lag och lagdeltagande inom klubben till att:

 • öka gemenskapen och sammanhållningen i klubben
 • utveckla ungdomar och talanger
 • ge ridsporten som idrott ytterligare en dimension
 • lyfta lagledaren och ledarskapets betydelse
 • Lagledarutbildningen som vänder sig till ledare på alla nivåer och grenar, betonar bland annat vikten av att förankra klubbens mål med lagdeltagandet i alla led, transpararens i alla beslut och vikten av att tidigt definiera prestation alternativt resultatmål. Satsningen fortsätter under 2009.

  Team/lagutveckling

  Teamutveckling riktar sig till föreningen, styrelsen, landslaget och gruppen men lika mycket till den enskilde individuella idrottaren.

  För ryttaren i synnerhet, men även i hög grad för många andra idrottare, är själva idrottandet ofta bara en liten del av helheten. Att skapa rätt förutsättningar för sin prestation kan vara en lika stor utmaning som att vara konkurrenskraftig när det gäller. För ryttaren är det extra tydligt - med egen häst och ansvaret som det bär med sig, den dagliga skötseln och planeringen av träningen – är bara det ett helt "företag". Men vår erfarenhet visar att det är viktigt för de allra flesta idrottare att aktivt arbeta med det egna "teamet". Att utveckla ett eget ledarskap och förhållningssätt till sin närmsta omgivning. Lyckas du utveckla denna förmåga kan det verkligen vara en väg till framgång.

  Lika viktigt är det givetvis för föreningen, styrelsen, eller ledningen att fundera kring och utarbeta strategier, förhållningssätt och mål för att leda och utveckla verksamheten. I det här arbetet stödjer jag er genom beprövade samarbets- och utvecklingsövningar.

  Ur innehållet:

  Vi arbetar med att identifiera teamet/laget/gruppen, resonerar kring sammanhållning och utveckling. Vi skapar förutsättningar för att utveckla idéer och strategier, vi diskuterar och resonerar även kring förhållningssätt, exempelvis hur det sociala relaterar till, och balanseras i förhållande till prestation och utveckling

  "Johan har varit till väldigt stor hjälp för oss, när vi har arbetat med att bygga upp lag- sammanhållningen, moral och etik hos ungdomarna i fälttävlan. Du satte grundklossarna i arbetet med team känslan och den egna tryggheten i gruppen.Det har varit en stor bidragande hjälp till våra bronsmedaljer på Young Riders Europa mästerskap"

  Gunilla Fredriksson, förbundskapten Ridsport Fälttävlan


  Team Agria

  Inspirationsföreläsning


  Johan Fyrberg och Jimmy Lidberg

   

   


  Tillbaka till tjänster

  I våra inspirationsföreläsningar samlar vi våra erfarenheter och intryck från mina olika uppdrag som chef och ledare inom idrotten och ideella organisationer i allmänhet och ridsporten i synnerhet.

  Talangbyrån tror att varje idrott är unik samtidigt som det finns många generella utgångspunkter och företeelser som både kan vara liknade, och ofta intressanta att jämföra. Förutsättningarna för de ideella organisationerna har under de senaste åren förändrats kraftfullt, de ställs idag inför många fler, och ibland motsatta, drivkrafter och förväntningar än för bara några år sedan. Våra föreläsningar syftar till att skapa eftertanke och inspiration till beslutsfattare inom ideella organisationer och företag som samverkar och samarbetar med organisationer inom den ideella sektorn

  Innehållet baseras på att resonera kring vad dessa förändringar och nya förutsättningar innebär;

 • för de ideella organisationerna
 • för företagen och de som stödjer och sponsrar
 • för marknaden/näringen
 • för idrottens utveckling
 • för den aktive, unga som äldre
 • och deras respektive framtidsutsikter


 • COPYRIGHT © TALANGBYRÅN AB
   


  HEM | OM OSS | TJÄNSTER | REFERENSER | KONTAKT